O osobe poverenej nejakým poslaním, poslovi, vyslancovi (zastarno: poslanec) pozri posol.

Poslanec alebo zastarano vyslanec[1] je osoba, ktorá v zastupiteľských demokraciách zastupuje (reprezentuje) občanov v zastupiteľských zboroch. Člen zastupiteľského zboru s názvom kongres (napr. Kongres Spojených štátov, Kongres Peruánskej republiky, Kongres Kolumbijskej republiky) sa označuje ako kongresman.[2] Poslanec Uhorského snemu sa historicky označoval výrazom ablegát.[3][4]

Zastupiteľské zbory môžu byť vytvorené na rôznych úrovniach. Na Slovensku sú to štyri úrovne:

Poslanci sú do svojej funkcie volení občanmi.[5]

Referencie

upraviť
  1. poslanec [online]. In Peciar, Štefan (ed.). Slovník slovenského jazyka. V. V – Ž. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1965. 848 s. Dostupné online. [cit. 2020-05-12].
  2. kongres [online]. In: Jarošová, Alexandra – Buzássyová, Klára (eds.). Slovník súčasného slovenského jazyka. H – L. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2011. 1087 s. ISBN 978-80-224-1172-1. Dostupné online. [cit. 2020-05-12].
  3. ablegát [online]. In Buzássyová, Klára – Jarošová, Alexandra (eds.). Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2006. 1134 s. ISBN 978-80-224-0932-4. Dostupné online. [cit. 2020-05-12].
  4. ablegát [online]. In: Balážová, Ľubica – Bosák, Ján (eds.). Slovník cudzích slov : akademický´'. 2. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2005. 1054 s. ISBN 80-10-00381-6. Dostupné online. [cit. 2020-05-12].
  5. poslanec [online]. In Peciar, Štefan (ed.). Slovník slovenského jazyka. III. P – R. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1963. 912 s. Dostupné online. [cit. 2020-05-12].