Posledná večera alebo Pánova večera je posledný pokrm, ktorý podľa kresťanského náboženstva, Ježiš zdieľal s jeho apoštolmi pred jeho ukrižovaním. Poslednú večeru si kresťania pripomínajú na Zelený štvrtok počas Veľkej noci. Okrem toho, Posledná večera poskytuje biblický základ pre eucharistiu, tiež známu aj ako Sväté prijímanie.

Svetoznáme vyobrazenie Poslednej večere od talianskeho renesančného umelca Leonarda da Vinciho
Ikona Poslednej večere z ikonostasu baziliánskeho monastiera na Bukovej Hore pri Stropkove z 18. storočia

Podľa synoptických evanjelií (Mt 26, 17-29, Mk 14, 17-26, L 22, 7-22) ktoré popisujú, že Posledná večera sa konala týždeň po Kristovom príchode do Jeruzalema. Ježiš rozdelil medzi svojich apoštolov chlieb a víno, ako telo a krv, ktoré sa za nás obetujú. Počas jedla Ježiš predpovedal zradu jedného z jeho prítomných apoštolov, takisto ako to, že do budúceho rána ho Peter trikrát zaprie.

Evanjeliá taktiež rozprávajú o tom, ako Ježiš svojim apoštolom umýval nohy a dával im nové prikázanie „Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás“. Ďalej to pokračuje Kristovou rozlúčkou a modlitbou v Getsemanskej záhrade.

Pri poslednej večeri bola ustanovená aj Sviatosť kňazstva

Galéria upraviť

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť