Postkyberpunk (angl. Postcyberpunk) je subžáner science fiction, ktorý sa podľa niektorých kritikov vyvinul z klasického kyberpunku. Rovnako ako jeho predchodca, aj postkyberpunk sa sústreďuje na technologický vývoj spoločnosti blízkej budúcnosti, obyčajne skúmaním sociálnych efektov všadeprítomnej informatickej datasféry, genetického inžinierstva, modifikácie ľudského tela a trvalý dopad neustávajúcich technologických zmien. Na rozdiel od "klasického" kyberpunku však v dielach tohto žánru vystupujú postavy, ktoré sa snažia aktívne zlepšiť sociálnu realitu, prípadne aspoň ochraňovať status quo pred ďalším zhoršením.

História

upraviť

Termín "postkyberpunk" bol po prvý raz použitý okolo r. 1991 na opísanie románu Snow Crash (česky Sníh) Neala Stephensona. Lawrence Person vo svojom článku "Notes Towards a Postcyberpunk Manifesto" prišiel s myšlienkou, že postkyberpunk by sa mal vnímať ako evolúcia kyberpunkového žánru v science fiction, populárneho v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch a charaketrizovaného filmami ako Blade Runner či knihami ako Neuromancer Williama Gibsona.

Podobne ako jeho predchodca, kyberpunk popisuje skôr realistickú blízku budúcnosť než vzdialené budúcnosti space opery. Dôraz sa kladie na vplyv pozemskej techniky na spoločnosť, nie na kozmické cesty. Podľa Persona sa postkyberpunk od kyberpunku líši v nasledujúcich bodoch:

  • Kyberpunk obvykle pojednáva o odcudzených jedincoch v dystopickom svete. Postkyberpunkoví hrdinovia sú obyčajne aktívne začlenení do spoločnosti a angažujú sa pri obrane existujúceho spoločenského poriadku alebo pri jeho zlepšení.
  • V kyberpunku sa odcudzujúci vplyv novej techniky zvýrazňuje, kým v postkyberpunku technika je spoločnosť (postkyberpunk pozitívne prijíma mnoho transhumanistických tém).
  • Často používa humor, na rozdiel od kyberpunku, ktorý má vo svojej povahe ponurosť a vážnosť.

Iná charakterizácia:

  • Realistickejšie vykreslenie počítačov, napríklad nahradenie virtuálnej reality akýmysi audiovizuálno/holografickými sieťami na báze Internetu.
  • Dñraz sa presúva z kovových implantátov na vylepšovanie tela pomocou biotechnológií.

Postkyberpunk sa pravdepodobne zjavil preto, lebo autori SF, a aj populácia všeobecne, začali používať počítače, Internet a PDA s pozitívnymi výsledkami, bez toho, aby došlo k sociálnej fragmentácii tejto "digitálnej revolúcie", ako sa mnohí obávali v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch.

Hoci sa termín postkyberpunk hojne používa,[1] nie všetci čitatelia a kritici sa zhodujú v jeho význame.

Príklady postkyberpunku

upraviť

Externé odkazy

upraviť