Posuvný pohyb (iné názvy: translačný pohyb, translácia, postupný pohyb, posunutie) je taký pohyb tuhého telesa, pri ktorom všetky body telesa konajú pohyb po rovnakých, iba navzájom posunutých trajektóriach.

Rýchlosti jednotlivých bodov telesa sú pri posuvnom pohybe rovnaké, preto sa dá skúmaním posuvného pohybu prejsť na skúmanie pohybu jediného z bodov, najčastejšie ťažiska. Kinetická energia Ek tuhého telesa pri posuvnom pohybe:

, kde