Potiská kultúra

Potiská kultúra je kultúra, ktorá sa rozvíjala v oblasti východného Slovenska v období mladšieho neolitu. Charakteristickým znakom je výzdoba rytá geometrickými tvarmi.

NáleziskáUpraviť

Najdôležitejšie lokality: Zemplín, Veľké Raškovce, Čičarovce A, B.

ZdrojUpraviť

  • Marián Vizdal - Sprievodca pravekom východného Slovenska, Metodicko-pedagogické centrum v Prešove