Potravinársky priemysel

Potravinársky priemysel alebo potravinárstvo je spracovateľské ekonomické odvetvie, ktoré sa zaoberá spracovaním poľnohospodárskych výrobkov z takzvanej prvovýroby hromadným spôsobom a masovou výrobou potravín. Pracovník v potravinárstve sa nazýva potravinár.

Od začiatku 20. storočia prešiel potravinársky priemysel búrlivým rozvojom na základe zvýšenia produktivity poľnohospodárskej produkcie postupnou mechanizáciou a od prvých mechanických a poloautomatických liniek sa rozvinul do plnoautomatizovanej masovej výroby a rozčlenenia na jednotlivé odbory potravinárstva. V posledných rokoch 20. storočia sa čiastočne vrátil k produkcii v malých sériách a diverzifikoval podľa prvovýroby na lokálne tradičné výroby, biopotravinárstvo a bezodpadové technológie spracovania potravín.

Jednotlivé odbory potravinárskeho priemyslu na Slovensku

upraviť