Povesť

rozlišovacia stránka projektov Wikimedia

Povesť môže byť:

 • v literatúre a podobne:
  • v širšom ponímaní: a) ľudové alebo umelé rozprávanie (v užšom zmysle len prozaické) nie veľkého rozsahu o historickej (v širšom zmysle aj fantastickej) osobe, veci alebo udalosti, často (resp. podľa mnohých definícií: len ak je) úplne alebo sčasti nezodpovedajúce skutočnosti alebo aspoň historicky nepodložené, b) epický útvar s takýmto obsahom[1][2][3][4][5][6][7][8], pozri povesť (literatúra)
  • v užšom ponímaní: ľudová povesť (t.j. žáner – spravidla prozaickej - ľudovej epiky, ktorého dej sa odohráva na určitom mieste, v určitom čase alebo v ňom vystupuje skutočná historická postava, a ktorý má napriek fantastickým či iracionálnym prvkom aj pevný vzťah k skutočnosti, t. j. má reálny základ)[3][9][10]
  • zastarano[2]:
 • správa šírená ústnym podaním, chýr[1], pozri pod ústne podanie
 • súhrn verejných názorov o niekom, meno[1]

Poznámky

upraviť
 1. Tento význam je prevzatý z ruskej literatúry, kde sa ako povesť označuje poviedka.[5][11]

Referencie

upraviť
 1. a b c povesť. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 537.
 2. a b povesť. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok III p – r. Bratislava : Vydavateľsto SAV, 1963. 912 s. Dostupné online. S. 371.
 3. a b povesť. In: FINDRA, Ján; GOMBALA, Eduard; PLINTOVIČ, Ivan. Slovník literárnovedných termínov. 2. dopl. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987. 410 s. S. 265-266.
 4. povesť. In: Pyramída.
 5. a b pověst. In: HAVRÁNEK, Bohuslav, ed. a kol. Slovník spisovného jazyka českého. Praha: Academia, 1989. dostupné online
 6. pověst. In: Příruční slovník jazyka českého. Praha: Státní nakladatelství, 1935-1957. dostupné online
 7. LUFFER, Jan. Katalog českých démonologických pověstí. Vyd. 1. Praha : Academia, 2014. 238 s. ISBN 978-80-200-2383-4. S. 8.
 8. pověst. In: Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Zväzok 25 Pohora – Q. v. V Praze : J. Otto, 1903. 1088 s. Dostupné online. S. 353.
 9. povesť. In: Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom -elektronická encyklopédia, prístup 6.3.2017 dostupné online Archivované 2016-06-28 na Wayback Machine
 10. pověst. In: Malá československá encyklopedie. Vyd. 1. Zväzok 5 Pom – S. Praha : Academia, 1987. 1008 s. S. 50.
 11. poviedka. In: Pyramída.


 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.