Povolanie (zamestnanie)

Povolanie (iné názvy: profesia, (trvalý) pracovný odbor, (trvalý) odbor pracovnej činnosti) je súhrn relatívne ustálených, kvalifikovane a systematicky vykonávaných činností, ktoré v značnej miere určujú spoločenské postavenie človeka. Výraz profesia zdôrazňuje, že je činnosť vykonávaná po odbornej príprave.

Povolanie predpokladá ovládanie určitých techník, pracovných operácií a manipulácií a príslušných teoretických poznatkov. Existuje niekoľko tisíc povolaní.

Základnými znakmi profesie (povolania) sú:

  • rozsiahla príprava a výcvik na vykonávanie odbornej praxe;
  • intelektuálny komponent;
  • existenčná dôležitosť a nezastupiteľnosť.

Typickými črtami profesie sú:

  • združenosť do profesijných organizácií;
  • autonómnosť práce a rozhodovania;
  • služba hodnotám.

Pozri ajUpraviť

Iné projektyUpraviť

Externé odkazyUpraviť