Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (skr. PrF UPJŠ) poskytuje vysokoškolské vzdelanie v študijnom programe právo, v dennej aj v externej forme štúdia.

Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Košice - Kováčska 26.jpg
Budova Právnickej fakulty UPJŠ
Iné názvy
Latinský názovFacultas Iuridica Universitatis Šafarikiensis Cassoviensis
Základné informácie
PolohaKošice, Slovensko
SkratkaPrF UPJŠ
Rok založenia1973
Vedenie
Dekandoc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.
Štatistické údaje
Počet zamestnancov62 vedecko pedagogických pracovníkov[1]
Počet študentov1017[2]
Kontaktné údaje
AdresaKováčska 26, 040 75 Košice
Telefón+421 55 622 7104
Oficiálny webwww.upjs.sk/pravnicka-fakulta
Oficiálny e-mailmaria.stierankova@upjs.sk

Fakulta je členená na 7 katedier, 2 ústavy a 2 pracoviská[3], na ktorých k 31.12.2016 pôsobilo 62 interných učiteľov, z toho 8 s titulom profesor a 20 s titulom docent.[4] V akademickom roku 2016/2017 študovalo na Právnickej fakulte UPJŠ spolu 1 017 študentov, z toho 737 v dennej a 280 v externej forme štúdia.[1]

HistóriaUpraviť

Požiadavka zriadiť právnickú fakultu v rámci Univerzity Pavla Jozefa Šafarika bola formulovaná už pri samotnom založení univerzity. Nezastupiteľnú úlohu pri kreovaní fakulty mala Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, ktorej rektor svojim rozhodnutím zo dňa 12. apríla 1970 zriadil detašované pracovisko Právnickej fakulty UK v Košiciach. Výučba na detašovanom pracovisku sa začala 1. októbra 1970. Otvoril sa iba prvý ročník, do ktorého bolo zapísaných 107 študentov. Výučba prebiehala v historickej budove na Kováčskej ulici č. 26 v Košiciach v bývalom sídle Košickej kráľovskej právnickej akadémie.

V akademickom roku 1971/1972 študovalo na Právnickej fakulte v dvoch ročníkoch denného štúdia spolu 203 študentov. V nasledujúcom akademickom roku to už bolo 303 študentov v troch ročníkoch denného štúdia. V tomto období vyučovanie zabezpečovalo 15 interných pedagógov, z toho 2 docenti. V roku 1972 sa vytvorili všetky predpoklady na to, aby mohla byť ustanovená samostatná fakulta vo zväzku univerzity. K tomuto prispela aj okolnosť, že v uvedenom období sa prejavoval citeľný nedostatok právnikov takmer vo všetkých sférach.

Konečným aktom založenia Právnickej fakulty UPJŠ bolo nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 88/1973 Zb. zo dňa 9. júla 1973, podľa ktorého sa s účinnosťou od akademického roka 1973/1974 zriadila Právnická fakulta, čím zaniklo pôvodné detašované pracovisko a jeho dovtedajšie tri ročníky prevzala novovzniknutá fakulta.

V prvom roku existencie samostatnej fakulty (v akademickom roku 1973/1974) študovalo v štyroch ročníkoch 449 študentov, z toho 163 študentov v prvom ročníku. Výučbu v prvom roku existencie fakulty zabezpečovali interní učitelia, v zostave ktorých bol 1 profesor, 3 docenti, 4 odborní asistenti a 10 asistenti. Externých učiteľov bolo v tom období 21.

V akademickom roku 2010/2011 študovalo na Právnickej fakulte UPJŠ spolu 1 539 študentov, z toho 1 112 v dennej a 427 v externej forme štúdia.

Súčasný stavUpraviť

V súčasnosti fakulta realizuje bakalárske a magisterské štúdium v študijnom programe práv v dennej aj v externej forme štúdia. Zároveň realizuje doktorandské štúdium v dennej aj v externej forme v akreditovaných študijných programoch.[1]

Po vstupe Slovenska do Európskej únie došlo k aktualizácii obsahu výučby z hľadiska zakomponovania normatívnych aktov únie. Zabezpečenie výučby európskeho práva na kvalitatívne vyššej úrovni umožňuje aj Ústav európskeho práva, ktorý bol zriadený v akademickom roku 2004/2005.

Fakulta za dobu svojej existencie pripravila pre prax viac ako 5 500 absolventov. Z nich rigoróznym konaním úspešne prešlo a titul doktora práv získalo viac ako 4 200 absolventov.

Fakultné pracoviska[3]Upraviť

 • Katedra dejín štátu a práva
 • Ústav teórie práva Gustava Radbrucha
 • Katedra ústavného práva a správneho práva
 • Katedra trestného práva
 • Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
 • Katedra občianskeho práva
 • Katedra obchodného a hospodárskeho práva
 • Katedra finančného práva, daňového práva a ekonómie
 • Ústav medzinárodného práva a európskeho práva
 • Pracovisko právnych kliník
 • Pracovisko výpočtovej techniky

Významní pedagógoviaUpraviť

ReferencieUpraviť

Externé odkazyUpraviť

Súradnice: 48°43′21″S 21°15′32″V / 48,722416°S 21,258888°V / 48.722416; 21.258888