Príbuznosť

rozlišovacia stránka
(Presmerované z Príbuzný)

Príbuznosť alebo príbuzenstvo môže byť:

  • najmä v práve a sociológii: pokrvné príbuzenstvo
  • v sociológii (aj v práve, ale tam nepresne): vzťah vyplývajúci zo zväzku vzniknuvšieho manželstvom

Príbuznosť alebo príbuzenstvo alebo príbuzní sú osoby (ako celok) vo vzťahu pokrvného príbuzenstva a/alebo vo vzťahu vyplývajúceho zo zväzku vzniknuvšieho manželstvom , pozri napr. pod pokrvné príbuzenstvo a manželstvo

Príbuznosť môže byť:

  • spojenosť rodom alebo manželstvom
  • podobnosť, vnútorná súvislosť
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.