Prímerie je dohoda súperiacich strán, štátov, alebo jednotlivcov o vzájomnom neútočení. Počas vojny sa väčšinou uzatvára k presnému termínu resp. dátumu a často na konkrétne ohraničené obdobie.