Prírodná veda

(Presmerované z Prírodné vedy)

Prírodné vedy alebo prírodoveda sú vedy, ktoré študujú fyzikálne, nehumánne aspekty Zeme, prírody a vesmíru okolo nás. Prírodné vedy sa vo všeobecnosti snažia vysvetľovať fungovanie sveta viac na základe prírodných zákonov, fyziky a logiky.

Vedec, ktorý sa zaoberá prírodovedou sa nazýva prírodovedec.

Výraz prírodná veda sa takisto používa pre označenie „vedy“ ako disciplíny riadiacej sa vedeckými metódami, na rozdiel od spoločenských vied.

Zvykne sa členiť na vedy o neživej prírode a vedy o živej prírode.

Podľa Ludwiga Wittgensteina je prírodná veda súbor pravdivých viet, pričom veta je definovaná ako zmyslovo vnímateľný spôsob vyjadrenia myšlienky.

Zoznam prírodných vied

upraviť

Medzi prírodné vedy sa podľa Ministerstva školstva SR radia nasledovné podskupiny odborov a samotné odbory:[1]

 
Matematik H. Stachel počas prednášky na Technickej univerzite vo Viedni
 
Pedológ pri odbere vzoriek

Referencie

upraviť
  1. Smernica č. 27/2006-R Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 21. decembra 2006 o sústave odborov vedy a techniky a číselníku odborov vedy a techniky [online]. [Cit. 2009-12-12]. Dostupné online. Archivované 2009-04-20 z originálu.