Príslovka

(Presmerované z Príslovky)

Príslovka alebo adverbium je neohybný slovný druh bližšie určujúci prídavné mená alebo slovesá.

Rozdelenie[1] upraviť

Príslovky sa delia podľa okolnosti na:

 • miesta – druh príslovky, na ktorú sa pýtame otázkou kde? a kam? Príkladom je : dole, vpravo, hore, vonku.
 • času – druh príslovky, na ktorú sa pýtame otázkou kedy? Príkladom je : včera, dnes, ráno, večer.
 • spôsobu – druh príslovky, na ktorú sa pýtame otázkou ako? a akým spôsobom? Príkladom je : rýchlo, pomaly, jemne, spamäti
  • (podskupina) miery
  • (podskupina) zreteľa
 • príčiny – druh príslovky, na ktorú sa pýtame otázkou prečo? Príkladom je : bezdôvodne, úmyselne, naschvál, náhodne
  • (podskupina) účelu
  • (podskupina) účinku
  • prípustky

Osobitne stoja obsahove (vetné) príslovky, ktorá sa delia na:

 • stavové
 • modálne

Referencie upraviť

 1. príslovky. In: MISTRÍK, Jozef, et al. Encyklopédia jazykovedy. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1993. 513 s. ISBN 80-215-0250-9. S. 352.

Externé odkazy upraviť

 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.