Prísudok alebo predikát je základný vetný člen, ktorým sa vyjadruje dej, činnosť, vlastnosť alebo stav podmetu.

Externé odkazy Upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.