Prúd (umenie)

Prúd v umení je

  • súbor premien a tendencií v rámci smeru, ktoré vznikajú v priebehu jeho historického vyvinu, odrážajúc dobové procesy
  • základný nadmerový princíp (supertaxón), spätý s jednou alebo viacerými blízkymi konštantnými tendenciami, realizujúcimi sa v priebehu historického vývoja v časovo a miestne vyhranených útvaroch - smeroch. Napríklad za základné umelecké prúdy, spravidla presahujúce hranice jedného druhu umenia, sa obyčajne považujú: prúd expresívny, prud symbolický (dobovo aktualizovaný a konkretizovaný najmä v symbolizme), prúd konštruktivny, prúd opisný a pod.

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.