Pražská defenestrácia (1618)

defenestrácia

Pražská defenestrácia z roku 1618 alebo druhá pražská defenestrácia bola defenestrácia, ktorá iniciovala začiatok povstania českých protestantských stavov proti katolíckym Habsburgovcom. Bol to jeden z prvých konfliktov Tridsaťročnej vojny, ktorý sa vyvinul do Českého stavovského povstania (Česká vojna).

Pražská defenestrácia v roku 1618, stojaci na začiatku tridsaťročnej vojny, medirytiny z Theatrum Europaeum

Zhromaždenie rozhorčených protestantov, ktoré sa konalo 22. mája 1618 na pražskom hrade, obvinilo z porušovania svojich práv katolíckych miestodržiteľov Slavatu z Chlumca a Bořitu z Martinic. Protestanti ich vyhlásili za vinných a spolu s ich pisárom Philipom Fabriciom ich vyhodili z okna. Dopadli však na kopu hnoja a prežili.

Týmto nezvyčajným spôsobom sa českí náboženskí reformátori zbavovali protivníkov už v husitskom období na začiatku 15. storočia, ale aj v roku 1483.

Pozri aj

upraviť