Pražská integrovaná doprava

Pražská integrovaná doprava (PID) je integrovaný dopravný systém, zahŕňajúci metro, električky, železnicu, mestské a prímestské autobusové linky, lanovú dráhu na Petřín, prievozy, sieť parkovísk P+R (Park & ride), B+R (Bike & ride) a K+R (Kiss & ride). Zasahuje na územie Prahy, okresov Stredočeského kraja Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Beroun, Příbram, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Benešov, Mladá Boleslav a Nymburk.

Označovač cestovných lístkov PID

Integrácia spočíva v zavedení jednotnej tarify, zmluvných prepravných podmienok, číslovaní liniek, niektorých súčastí informačného systému pre cestujúcich, v projektovaní linkového vedenia, nadväznosti a prekladov medzi spojmi rôznych liniek a druhov dopravy a v jednotnom systéme uzatváraní zmlúv o dotovaní dopravy s dopravcami. Koordinátorom je organizácia ROPID, Regionálny organizátor pražskej integrovanej dopravy, príspevková organizácia hlavného mesta Prahy.