Praha 10 je mestská časť Prahy, ktorá vykonáva rozšírenú pôsobnosť štátnej správy iba na svojom území a jej územie je teda súčasne správnym obvodom. Územie mestskej časti Praha 10 tvorí katastrálne územie Vršovice, časť Vinohradov, väčšina Strašníc, takmer celé Malešice, nepatrná časť Hrdlořezov, nepatrná časť Hloubětína, časť Záběhlíc, časť Michle, nepatrná časť Žižkova. Sídlo úradu mestskej časti je vo Strašniciach.

Poloha