Prazeodým

chemický prvok s protónovým číslom 59

Prazeodým (lat. Praseodymium) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku Pr a protónové číslo 59.

Prazeodým
(praseodymium)
cér ← prazeodým → neodým

 
Pr

Pa
59
Periodická tabuľka
6. perióda, 3. skupina, blok f
lantanoidy, kovy vz. zemín, kovy
Vzhľad
šedobiely kov
prazeodým
Atómové vlastnosti
Atómová hmotnosť 140,90765 g·mol−1
Elektrónová konfigurácia [Xe] 4f3 6s2
Atómový polomer 182 pm
Kovalentný polomer 203 pm
Iónový polomer
pre: Pr3+
113 pm
Chemické vlastnosti
Elektronegativita 1,13 (podľa Paulinga)
Ionizačná energia(e) 1: 527 kJ.mol−1
2: 1 020 kJ.mol−1
3: 2 086 kJ.mol−1
Oxidačné číslo(a) III, IV
Fyzikálne vlastnosti (za norm. podmienok)
Skupenstvo pevné
Hustota 6,77 kg·dm−3
Hustota kvapaliny
(pri 1 208 K)
6,50 kg·dm−3
Teplota topenia 1 208 K (934,85 °C)
Teplota varu 3 793 K (3 519,85 °C)
Sk. teplo topenia 6,89 kJ·mol−1
Sk. teplo varu 331 kJ·mol−1
Tepelná kapacita 27,20 J·mol−1·K−1
Tlak pary
p(Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
pri T(K) 1 771 1 973 2 227 2 571 3 054 3 779
Iné
Kryštálová sústava hexagonálna
Magnetizmus paramagnetický
Elektrický odpor 0,700 nΩ·m
Tep. vodivosť 12,5 W·m−1·K−1
Tep. rozťažnosť 6,7 µm·m−1·K−1
Rýchl. zvuku 2 280 m·s−1
Youngov modul 37,3 GPa
Pružnosť v šmyku 14,8 GPa
Objemová pružnosť 28,8 GPa
Poissonovo č. 0,281
Tvrdosť (Brinell) 481 MPa
Reg. číslo CAS 7440-10-0
Izotop(y) (vybrané)
Izotop Výskyt t1/2 Rr Er (MeV) Pr
141Pr 100 % stabilný s 82 neutrónmi
 142Pr synt. 19,12 h. β- 2,162 142Nd
 142Pr synt. 19,12 h. ε 0,745 142Ce
 143Pr synt. 13,57 d. β- 0,934 143Nd
 Commons ponúka multimediálny obsah na tému prazeodým.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému prazeodým
  •   Wikislovník ponúka heslo prazeodým