Preťahovanie (obrábanie)

Preťahovanie je technologický proces v obrábaní. Spočíva v postupnom preťahovaní rezného nástroja cez otvor, čím dochádza k zväčšeniu otvoru.