Predmestie

Predmestie je zastavaná a obývaná oblasť alebo sídlo, prípadne časť sídla nachádzajúca sa buď Pred mestom (pred hranicami mesta), tak isto za mestom, niekedy môže byť v meste v závislosti od krajiny. Ako predmestia sa označujú aj vonkajšie časti aglomerácie alebo konurbácie.

Predmestie mesta Štokholmu