Predmet je vec, objekt v najvšeobecnejšom zmysle, každé súcno, ktoré sa vykazuje prostredníctvom názorného tvaru alebo vnútornej zmyslovej jednoty ako ohraničené a v sebe uzavreté. V tomto zmysle je predmet každé priamemu prežívaniu (vedomiu) dané (protipostavené) niečo v individuálnej forme.

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.