Predporozumenie je súhrn významových útvarov, ktoré už máme, keď niečo začíname chápať. Predporozumenie určuje výsledok ďalšieho chápania veci.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.