Prefácia je v Rímskokatolíckej cirkvi začiatok eucharistickej modlitby. Je premenná. Je to oslavná pieseň.