Prefácia je v katolicizme začiatok eucharistickej modlitby. Je premenná. Je to oslavná pieseň.