Preklad (jazykoveda)

Preklad (iné názvy: prekladanie, preloženie) je prevod (v užšom zmysle len písomný, resp. literárny prevod) správy (resp. textu) z jedného jazykového kódu do iného. Názvom preklad sa označuje aj výsledok tejto činnosti (t. j. spravidla preložený text, preložené dielo). Ústne prekladanie sa nazýva (aj) tlmočenie.[1][2][3][4]

Osoba vykonávajúca preklad sa označuje ako prekladateľ. V právnom poriadku Slovenskej republiky (zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) sa názvom prekladateľ označuje špecificky len osoba vykonávajúca úradný preklad, čiže prevod písomného textu medzi jazykmi na úradné účely (a teda s pridaním odtlačku pečiatky);[5] iné názvy takejto osoby sú úradný prekladateľ či súdny prekladateľ (pozri úradný preklad).

CharakteristikaUpraviť

Podľa Antona Popoviča: „Preklad je prekódovanie jazykového textu, pri ktorom dochádza k vytváraniu jeho novej jazykovej podoby a štylistického tvaru. Preklad je prechod textového invariantu z jedného textu do druhého, a to pri maximálnom rešpektovaní výrazových a významových vlastností (informácií) originálu. V dôsledku toho je preklad afirmatívnym a zjavým medzitextovým nadväzovaním (metatextom).“ [6][7]

Preklad ako vedecká disciplína nepatrí primárne pod jazykovedu, ale je samostatnou disciplínou – translatológiou. Preklad teda nie je aplikovanou lingvistikou.[chýba zdroj]

Druhy prekladuUpraviť

Podľa doslovnosti:[1]

Podľa priamosti:[8]

Podľa druhu literatúry:

Podľa automatizácie:[9]

 • ľudský preklad (humánny preklad) – preklad vykonaný (prevažne) človekom
 • strojový preklad – preklad vykonaný (prevažne) softvérom (vrátane tzv. online prekladu, t. j. prekladu vykonaného prostredníctvom Internetu)

Proces prekladuUpraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Proces prekladu

Pozri ajUpraviť

ZdrojeUpraviť

 1. a b preklad. In. Encyklopédia jazykovedy. 1993 S. 342
 2. preklad. In: Pyramída S. 4753
 3. preklad; text. In: Krátky slovník slovenského jazyka
 4. preklad. In: Slovník slovenského jazyka (Peciar)
 5. Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov [online]. Bratislava: Úrad vlády SR, 2004-05-26, [cit. 2022-07-24]. Dostupné online.
 6. POPOVIČ, Anton. Originál - preklad (interpretačná terminológia). [s.l.] : Tatran, 1983. 362 s. S. 171.
 7. FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
 8. POPOVIČ, Anton. Originál - preklad (interpretačná terminológia). [s.l.] : Tatran, 1983. 362 s. S. 223.
 9. [1] S. 262