Preklad (jazykoveda)

(Presmerované z Prekladateľ)

Preklad je prekódovanie jazykového textu, pri ktorom dochádza k vytváraniu jeho novej jazykovej podoby a štylistického tvaru.

Pod prekladom sa väčšinou rozumie transformácia z jedného jazyka do iného jazyka v písomnej forme.

Preklad ako vedecká disciplína nepatrí primárne pod jazykovedu, ale je samostatnou disciplínou - translatológiou. Preklad teda nie je aplikovanou lingvistikou.

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  Tento článok je zatiaľ „výhonok“. Pomôž Wikipédii tým, že ho doplníš a rozšíriš.