Výraz prenosové médium alebo nosné médium je preklad z anglického výrazu transmission media. Ide o materiál (čiže hmotu alebo substanciu) ľubovoľného skupenstva, ktorý dokáže šíriť energiu. Ako príklad môže slúžiť vzduch pre prenos zvuku ako akustického signálu, čiže mechanických vĺn.