Presbytérium (priestor v kostole)

Presbytérium (iné názvy: presbytár, kňazište, svätyňa, chór) je v západnom kresťanstve priestor pre oltár a kňaza, oddelený väčšinou víťazným oblúkom od lode kostola. V období gotiky má zvyčajne štvoruholníkový pôdorys (napríklad Martinček, Henckovce, Čerín, Kraskovo) alebo tvar viacuholníka (napríklad Hamuliakovo, Nová Dedinka, Zolná, Koceľovce a i.).

Presbytérium na pláne kostola

V románskom slohu jeho funkciu plní apsida, ktorú pri gotických prestavbách románskych kostolíkov často nahrádza práve klasické pozdĺžne, polygonálne zakončené presbytérium (napríklad v Boldogu, Spišskej Kapitule, Svinici). Oproti apside poskytuje viac miesta pre oltár, kňaza i ďalších ľudí.

V gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi sa na označenie tohto priestoru používa slovo svätyňa, niekedy aj slovo oltár. Svätyňa je od lode oddelená ikonostasom.

Iné projekty

upraviť