Prevalencia

Prevalencia znamená aj všeobecne prevažovanie, prevaha.

Prevalencia je štatistický číselný (najčastejšie percentuálny) termín, ktorý udáva výskyt určitého javu na 100 alebo 1000 ľudí v určitom mieste a čase. Najčastejšie sa používa v súvislosti s chorobami, môže to byť však i akýkoľvek iný jav.

Príklad: 1% prevalencia danej choroby znamená, že ňou v danom čase a mieste trpí jeden zo 100 obyvateľov/ľudí.

Pozri ajUpraviť