Otvoriť hlavné menu
Výskyt prionových ochorení na Slovensku od 2011 - 2017

Prión je nebunková infekčná častica, tvorená bielkovinami. Tieto bielkoviny však vykazujú zmeny vo svojej štruktúre, ktoré sú spôsobené mutáciami.

Bielkoviny, ktorých základné stavebné jednotky sú aminokyseliny, sú stavebnými látkami všetkých organizmov. Ich vlastnosti a funkcie sú dané poradím aminokyselín. Ak však dôjde k zmene v tomto poradí, môžu vzniknúť bielkoviny s vlastnosťami priónov.

Prióny boli objavené v súvislosti s hľadaním pôvodcu ochorenia zvierat, známeho pod názvom ovčia klusavka resp. BSE (Bovine Spongiform Encephalopathy) u hovädzieho dobytka. Postihnuté zvieratá sa vyznačovali agresivitou a trpeli ťažkými poruchami telesnej koordinácie. Nedokázali ovládať svoje končatiny, padali a po krátkom čase uhynuli.

Podobný typ ochorenia postihuje aj ľudí. Známa je Creutzfeld-Jacobova choroba, či Gertsman-Sträusslerov syndróm. V súčasnosti však nie je celkom známe, akým spôsobom sa ochorenie zo zvierat na človeka prenáša a do akej miery.

Externé odkazyUpraviť