Obranná priekopa je prvok pasívnej obrany pevnosti, ako napríklad hradu alebo zámku čí iných stavieb. Priekopa môže byť vybudovaná aj okolo múrov alebo kolových hradieb. Priekopa môže byť naplnená vodou, alebo úplne suchá, zvláštnu kategóriu tvorí vlhká priekopa. Suchá priekopa má za účel nielen spomalenie inváznej armády, ale aj jej umiestnenie na miesto vhodné pre obrancov. V prípade pevností zväčšuje aj výškový rozdiel hradieb oproti terénu. Vlhká priekopa, alebo priekopa len občasne zaplavená, môže byť pasca pre vozidlá a ťažkú techniku.

Bodamský hrad s vodnou priekopou

Nedávne dejiny ukázali, že taký jednoduchý prvok pasívnej bezpečnosti objektu akou je vyhĺbená priekopa môže výrazne spomaliť postup veľkých armád. Väčšie jednotky musia spomaliť, aby mohli prejsť, alebo nájsť obchádzku či vhodný prechod. Vozidlá snažiace sa prekonať priekopu môžu byť ľahkým cieľom, zvlášť ak je pozícia bránená obrancami so samovražednými sklonmi a ľahko prenosnou pancierovou päsťou (bazuka, LAW). Efektívne využitie priekop pomáhalo afganským bojovníkom po invázii sovietskych vojsk, ako aj v nedávnej dobe po invázii vojsk Spojených štátov do Afganistanu. Dlhé úseky priekop umožňujú nepozorovaný presun osôb a preto, aj keď neplnia už obrannú funkciu, uľahčujú prácu záškodníckym tlupám.

Iné projekty upraviť