Priemyselné a lesné úzkorozchodné trate v okolí Smoleníc

Priemyselné a lesné úzkorozchodné trate v okolí Smoleníc bol železničný systém v Malých Karpatoch v okolí obce Smolenice.

Išlo o dva systémy. Lesná konská dráha s rozchodom 760 mm je rozvetvená v priestore lesov okolo Majdánu, medzi Hornými Orešanmi a Lošoncom, ktorá i skôr vznikla, ale i skôr zanikla a parný rušeň vlastne na nej nikdy nejazdil. Novší systém – trať s rozchodom 600 mm, stýkajúca sa s lesnou železnicou na Majdáne a majúca značne široký záber v krajine – od hranice chotára obce Sološnica na Kolovrátku až po dobrovodské lesy, kde siahala až takmer pod Bradlo.

V roku 1880 začal gróf Jozef Pálffy (1853 – 1920) v úzkej doline pod Majdánom pri Horných Orešanoch výstavbu chemického závodu, v ktorom sa suchou destiláciou malo spracúvať bukové drevo na výrobky: octan vápenatý, kyselina octová a acetón. Vedľajším produktom bolo drevné uhlie. Jedna vetva viedla zo závodu k Hornej Parine ku Klokoču (14 km). Z nej odbočovala pri hájovni Stará Bohatá. Druhá dôležitá vetva viedla z Majdánu okolo Jahodníka pod Záruby (14 km). V rokoch 1901 – 1903 bola postavená trať až na Dobrú Vodu.

Vo väčšine prameňov sa uvádza, že na priemyselnej železničke jazdilo 6 parných a 5 dieselových lokomotív, 2 drezíny, 2 osobné a 140 nákladných vozňov. Dve parné lokomotívy boli štvornápravové (Goliath a Ludko) a štyri trojnápravové (Republika, Pavlína, Lucia a Mena). Republika sa dnes nachádza na Štiavničke pri Hronci ako fyzicky zachránený exponát múzea ČHŽ.

Všetky horské dopravné trasy sa mierne zvažovali k závodu, čo umožňovalo samočinnú dopravu dreva. Prázdne súpravy vagónov vytiahli kone na svahy ku skládkam a odtiaľ naložené drevom išli zotrvačnosťou do hlavného skladu pri závode.

Úzkokoľajku zo závodu do Smoleníc a Dobrej Vody stavali cudzinci. Boli to zväčša Poliaci, Taliani a Chorváti. Dokončená bolo až roku 1920. Pred likvidáciou v roku 1960 mala úzkokoľajka spolu 70 km.

LiteratúraUpraviť

  • HAVIAR, Tomáš. Malokarpatské úzkorozchodné železnice na panstvách Pálfiovcov. Čadca : Kysucké múzeum, 2013. 238 s. ISBN 978-80-970780-4-1.
  • ENGLER, Marko. Železnice v okolí Smoleníc a Dobrej Vody. 2. preprac. a dopl. vyd. Trnava : KON-PRESS, 2017. 440 s. ISBN 978-80-85413-96-0.

Pozri ajUpraviť

ZdrojUpraviť


Súradnice: 48°28′04″S 17°24′11″V / 48,4678°S 17,403°V / 48.4678; 17.403