Priepasniansky potok

(Presmerované z Priepasný potok)

Priepasniansky potok (starší názov Priepasný potok) je potok na Záhorí, v centrálnej časti okresu Myjava. Je to ľavostranný prítok Brezovského potoka, meria 6,2 km a je tokom V. rádu.

Priepasniansky potok
Potok
Zdrojnica Myjavská pahorkatina
Ústie Brezovský potok
Dĺžka 6,2 km
Povodie Myjava
Hydrologické poradie 4-13-03-015
Číslo recipienta 4-13-03-1233
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

PrameňUpraviť

Pramení v Myjavskej pahorkatine na území obce Polianka, priamo na južnom okraji miestnej časti Dolná Polianka, južne od kóty 427,0 m v nadmorskej výške cca 390 m n. m.

Opis tokuUpraviť

Od prameňa tečie sprvu na krátkom úseku na juh, potom sa oblúkom stáča na juhovýchod a pri osade Havlová sa stáča severojužným smerom. Ďalej preteká územím obce Priepasné, pri osade Blatniakovci priberá ľavostranný prítok z oblasti Podlipovca a postupne sa stáča na západ. Pri osade Petruchovci zľava priberá prítok spod Širokého Bradla (491 m n. m.), sprava prítok zo severovýchodného svahu Holubacieho vrchu (431,0 m n. m.), následne sa potok esovito stáča a pri osade Hrajnohovci z ľavej strany priberá prítok zo severoseverozápadného svahu Bradla (543,1 m n. m.). Ďalej ešte priberá pravostranný prítok zo západného svahu Holubacieho vrchu, ktorý ústi pri osade Jandova dolina, potok sa stáča juhozápadným smerom a na území mesta Brezová pod Bradlom (severne od mesta, pri osade Minárčiny) ústi v nadmorskej výške približne 285 m n. m. do Brezovského potoka.