Priestupný rok je dlhší ako bežný rok a vkladá sa v intervale podľa daného kalendára. Používa sa v solárnych (juliánskych, gregoriánskych) aj lunisolárnych kalendároch na vyrovnávanie rozdielov medzi dĺžkou kalendárneho a tropického roka. Dĺžka kalendárneho roka je daná určitým počtom dní alebo mesiacov odvodených od doby rotácie Zeme okolo svojej osi, resp. doby rotácie Mesiaca okolo Zeme, zatiaľ čo tropický rok je daný dobou obehu Zeme okolo Slnka, ktorý ovplyvňuje striedanie ročných období.

Priestupný deň v misáli

V solárnych kalendároch máva priestupný rok 366 dní miesto 365, v lunisolárnych 13 mesiacov namiesto 12.

Kalendárny rok

upraviť

Kalendárny rok má 365 dní. Ale pretože jeden tropický rok je dlhý 365,24219 dní, musí časom dôjsť k odchýlke jedného dňa. To nastane raz za štyri roky a práve vtedy sa vkladá jeden deň navyše, ktorému sa často hovorí priestupný deň (pozri juliánsky kalendár). Tým sa docieli hodnoty 365,25 dňa na rok.

Ani to nie je dostatočne presná dĺžka tropického roka. Za tisíc rokov dôjde k posunu o 7,81 dní, ktoré budú oproti skutočnosti prebývať. Preto gregoriánsky kalendár spresnil, že roky deliteľné 100 sú priestupné len vtedy, ak sú deliteľné 400. Priestupné boli napríklad roky 1600, 2000 a pod. Priestupné nie sú roky 1700, 1800, 1900, 2100 atď. Tým sa docieli priemernej hodnoty 365,2425 dňa na rok. Odchýlka gregoriánskeho kalendára teda oproti skutočnosti činí 31 dní, ktoré budú prebývať za 100 tisíc rokov.

Priestupný deň

upraviť

Priestupný deň je zvláštny deň, ktorý sa pridáva do kalendára, aby kalendárny rok svojou dĺžkou čo najviac zodpovedal tropickému roku. Rok s týmto dňom sa nazýva priestupný rok.

História priestupných dní siaha až do starovekého Egypta, kedy bol v roku 238 pred Kr. zavedený dodatočný deň každý štvrtý rok.[1]

V roku 45 pred Kr. zaviedol Julius Caesar rovnaké počítanie do kalendára používaného v Ríme (preto označenie juliánsky kalendár). Chyba tohto systému je 1 deň na 128 rokov. Kvôli nahromadeným rozdielom bol v roku 1582 dekrétom pápeža Gregora XIII. kalendár reformovaný. V tomto gregoriánskom kalendári sa priestupný deň vkladá každý rok, ktorý je deliteľný štyrmi, s výnimkou celých storočí, ktoré nie sú deliteľné 400 (roky 1600, 2000, 2400 sú priestupné, kdežto 1700, 1800, 1900, 2100 nie sú). V tomto kalendári sa priestupný deň vkladá do februára ako dodatočný deň, a to tak, že 24. február sa počíta dvakrát, no keďže nasledujúce dni sa počítajú kontinuálne ďalej, navonok je to akoby dodatočný 29. február. Túto zmenu a pozadie čislovania vidno už len v cirkevnom kalendári podľa pripadajúcich sviatkov a predpísaných modlitieb na dané dni.

Pred Caesarovou reformou sa používal kalendár, ktorý zaviedol kráľ Numa Pompilius v 7. storočí pred Kr. Podľa neho mal rok 355 dní a každý druhý rok sa do neho vkladal celý priestupný mesiac, a to za sviatok Terminálií (sviatok ukončenia roka), ktorý pripadal na 23. február.[1] Caesar tento priestupný mesiac zrušil a namiesto neho zaviedol priestupný deň.

Priestupný mesiac

upraviť

U lunisolárneho kalendára je dĺžka kalendárneho mesiaca daná obehom Mesiaca okolo Zeme. Bežný rok má 12 mesiacov, priestupný rok pridáva priestupný mesiac a má ich 13. Dĺžka bežného lunárneho roka je približne 354 dní, teda je o cca 11 dní kratší ako trvá obeh Zeme okolo Slnka. Pri hrubému vyrovnaniu posunu je priestupný každý tretí rok (11 dní je približne tretina mesiaca), presnejšie sú tri priestupné roky počas každých ôsmich rokov, k ďalšiemu upresneniu dôjde použitím siedmich priestupných rokov počas devätnásťročného cyklu. K tomuto vývoju dospel antický (aténsky) kalendár už v 5. storočí pred Kr.

Priestupné roky

upraviť

Zoznam priestupných rokov gregoriánskeho kalendára od roku 1904 do roku 2488.

1904 2000 2096 2196 2296 2396
1908 2004 2104 2204 2304 2400
1912 2008 2108 2208 2308 2404
1916 2012 2112 2212 2312 2408
1920 2016 2116 2216 2316 2412
1924 2020 2120 2220 2320 2416
1928 2024 2124 2224 2324 2420
1932 2028 2128 2228 2328 2424
1936 2032 2132 2232 2332 2428
1940 2036 2136 2236 2336 2432
1944 2040 2140 2240 2340 2436
1948 2044 2144 2244 2344 2440
1952 2048 2148 2248 2348 2444
1956 2052 2152 2252 2352 2448
1960 2056 2156 2256 2356 2452
1964 2060 2160 2260 2360 2456
1968 2064 2164 2264 2364 2460
1972 2068 2168 2268 2368 2464
1976 2072 2172 2272 2372 2468
1980 2076 2176 2276 2376 2472
1984 2080 2180 2280 2380 2476
1988 2084 2184 2284 2384 2480
1992 2088 2188 2288 2388 2484
1996 2092 2192 2292 2392 2488

Referencie

upraviť
  1. a b http://www.rozhlas.cz/zpravy/veda/_zprava/1025117 Přestupný den zavedli už ve starověkém Egyptě
  • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Přestupný rok na českej Wikipédii.

Pozri aj

upraviť