Prietlač je pretláčanie farby stierkou cez otvorené tlačiace prvky formy. Prakticky sa realizuje ako sieťotlač a taktiež ako rozmnožovacia technika, založená na pretláčaní farby cez otvory, vytvorené v papierovej matrici, mechanicky alebo elektroerozívne.

Sieťotlač sa používa v rôznych variantoch, ako umelecká sieťotlač – serigrafia, grafická sieťotlač, technická sieťotlač, textilná sieťotlač (filmová tlač) a špeciálna sieťotlač. Grafická sieťotlač ma v polygrafii okrajový význam a považuje sa za doplnkovú techniku. Nosičom tlačiacich i netlačiacich miest formy je sieť z polymérnych alebo kovových vlákien. Šablóna, pokrývajúca netlačiace miesta, sa vytvára ručne, rezaním pomocou plotra a fotochemicky. Preto sa sieťotlač často nazýva i šablónovou tlačou. Prednosťou sieťotlače je jednoduchosť tlačového stroja, jednoduchosť zhotovenia formy, možnosť potláčať rovné i zaoblené povrchy, možnosť potláčať ľubovoľný materiál ľubovoľnou farbou, pričom môžeme získať veľmi hrubé nánosy farby. Sieťotlačové stroje sú dostupné ako jednoduché ručné zariadenia, poloautomaty, ale i vysoko výkonné automaty. Sieťotlač prakticky nemá formátové obmedzenia. Je obzvlášť vhodná pre málo nákladovú tlač. V súčasnosti je sieťotlač asi najrozšírenejšou technikou vôbec, ak berieme do úvahy jej použitie i mimo polygrafického priemyslu.