Primárny elektrochemický článok

Primárny elektrochemický článok alebo galvanický článok alebo nevratný elektrochemický článok je elektrochemický článok, ktorý chemickú energiu mení na elektrickú bez nabíjania.

Z oblasti chémie: reakcia prebieha jedným smerom, nie je možné ju obnoviť.

Pozri ajUpraviť