Primátor (Slovensko)

najvyšší predstaviteľ a výkonný orgán mesta

Primátor je na Slovensku najvyšší predstaviteľ (a výkonný orgán) každého mesta. V minulosti od roku 1945 sa pojmom primátor označoval najvyšší predstaviteľ Bratislavy,[1] a od roku 1983 aj Košíc[2]; od roku 1990 má pojem primátor dnešný význam.

Okrem toho, že je najvyšším predstaviteľom a orgánom, primátor dnes uschováva mestskú pečať a mestskú zástavu a používa mestské insígnie. Inak preňho platia ustanovenia ako pre starostov. Postavenie primátora je dané paragrafom 24 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

V rokoch 1954 – 1990 sa najvyšší predstaviteľ (každého) mesta nazýval predseda mestského národného výboru a predtým sa predseda väčšieho mesta nazýval mešťanosta.

Referencie

upraviť

Pozri aj

upraviť

Externé odkazy

upraviť