Primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy je najvyšší výkonný orgán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a zastupuje ho navonok. Súčasne je jeho štatutárnym zástupcom (v majetkovoprávnych veciach a pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom mesta) a správnym orgánom v administratívnoprávnych vzťahoch Bratislavy. Primátora volia obyvatelia Bratislavy v priamych voľbách. Je oprávnený používať primátorské insígnie (reťaz a žezlo) a štandardu primátora. Spolu s Mestským zastupiteľstvom tvoria mestské orgány Bratislavy. Sídlom primátora je Primaciálny palác.

Súčasný primátor Bratislavy Matúš Vallo

Náplň funkcie primátora rámcovo určuje článok 9 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy.[1] Predovšetkým zvoláva a vedie Mestské zastupiteľstvo a Metskú radu a podpisuje ich uznesenia, vykonáva správu Bratislavy, podpisuje jej nariadenia, podpisuje dohody, zmluvy a iné listiny, ktoré zakladajú záväzky alebo práva Bratislavy a rozhoduje vo všetkých veciach správy Bratislavy, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom vyhradené mestskému zastupiteľstvu.

Počas neprítomnosti ho zastupuje jeho prvý námestník. Okrem neho má ešte ďalších dvoch námestníkov.

Bratislava má zdokumentovanú vyše 700 ročnú tradíciu vrcholných predstaviteľov mesta. Predchodcom primátora bol richtár (lat. judex). Prvým známym richtárom bol Jakob (Jacobus), ktorý sa ním stal v roku 1280. Od roku 1879 preberá vedenie mesta mešťanosta (lat. consules) až do roku 1946, kedy sa funkcia už začala nazývať primátor. Prvým bol Dr. Anton Vasek.[2]

V komunálnych voľbách dňa 15. novembra 2014 bol zvolený za primátora Bratislavy Ivo Nesrovnal, jeho prvým námestníkom bol Milan Černý.[3] Vo voľbách 10. novembra 2018 zvíťazil Matúš Vallo (36,54 %), keď porazil Václava Mika (22,87 %) aj Iva Nesrovnala (18,42 %).

Zoznam primátorov do roku 1989Upraviť

Zoznam primátorov od roku 1990Upraviť

Volebné obdobie Meno a priezvisko primátora
1. marec 1990 – 10. december 1990 Roman Hofbauer
10. december 1990 – 1994 Peter Kresánek (1. obdobie)
1994 – 1998 Peter Kresánek (2. obdobie)
1998 – 2002 Jozef Moravčík
2002 – 2006 Andrej Ďurkovský (1. obdobie)
2006 – 2010 Andrej Ďurkovský (2. obdobie)
2010 – 2014 Milan Ftáčnik
2014 – 2018 Ivo Nesrovnal
2018 – 2022 Matúš Vallo

ReferencieUpraviť

  1. Legislatíva mesta : Štatút hlavného mesta SR Bratislavy [online]. Hlavné mesto SR Bratislava, 2018, [cit. 2019-02-09]. Dostupné online.
  2. Richtári Bratislavy [online]. Hlavné mesto SR Bratislava, 2014, [cit. 2019-02-09]. Dostupné online.
  3. Ing. Milan Černý : 1. námestník primátora [online]. Hlavné mesto SR Bratislava, 2014, [cit. 2019-02-09]. Dostupné online.

Externé odkazyUpraviť

  • Primátor na webe hlavného mesta SR Bratislavy