Princíp korešpondencie

Princíp korešpondencie je požiadavka, aby výsledky, aké dáva klasická fyzika, vyplývali i z kvantovej teórie ako dobré priblíženie k opisu správania sa systémov, ktorých akcia je „veľká“ v porovnaní s Planckovou konštantou.