Princ Metuzalém

Princ Metuzalém (Prinz Methusalem) je opereta, ktorú skomponoval Johann Strauss ml.. Premiéra sa konala 3. januára 1877 v Carl Theater vo Viedni. Francúzsky orginál libreta napísal Victor Wilder a Arnold Delacourt, do nemčiny preložil a upravil Karl Treuman. Opereta vznikla na podnet Franza Jaunera, riaditeľa Carl Theater, ktorý chcel Straussa získať pre svoje divadlo. Snažil sa nájsť francúzske libreto, ktoré by sa podobalo na úspešné a kvalitné libreto operety Netopier. To sa mu však vôbec nepodarilo. Libreto sa Netopierovi nepodobalo ani svojim príbehom, ani svojou kvalitou. Opereta priniesla (na Straussove pomery) len mierny úspech.

ObsahUpraviť

Obsah operety sa točí okolo svadby Pulcinelly, dcéry kniežaťa z Trocadera s princom Metazalémom z Ricaracu. Počas svadby príde správa, že v Ricaracu vypukla revolúcia a Metuzalémov otec bol zbavený vlády. Z toho dôvodu už knieža z Trocadera nemá záujem vydať svoju dcéru za Metuzaléma a merejná mienka ľuda sa tiež obráti proti tomuto manželstvu. Na druhý deň ráno sa ale situácia dramaticky zmení. Revolúcia v Ricaracu bola potlačená, zato vypukla nová v Trocaderu. Zabrániť revolúcii dokáže teraz už len Metuzalém a je úspešný. Získa si svoju manželku a vládu nad oboma krajinami.