Probabilizmus

Probabilizmus (lat.) je náhľad, že poznanie nemôže dosiahnuť pravdu, ale iba pravdepodobnosť. morálna definícia: Kedykoľvek nejaká povinnosť vyplývajúca zo zákona je neistá alebo kedykoľvek jestvujú proti tejto povinnosti námietky, ktoré sa dajú seriózne dokázať, a ktoré si zasluhujú pozornosť v praktickom živote, nie sme povinní podrobiť sa neistej povinnosti.

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.