Produkt alebo produkt reakcie[1] je výsledok chemickej reakcie.[2] Vznikajú premenou reaktantov, ktoré do chemickej reakcie vstupujú. Produkty sa v chemickej reakcii zvyčajne zapisujú na pravej strane rovnice, takže majú kladný stechiometrický koeficient.[2] To platí i pre vratné reakcie.[3]

Pri premene reaktantov na produkty prechádzajú reaktanty vysokoenergetickým tranzitným stavom. Niektoré reakcie prebiehajú spontánne a niektoré vyžadujú prítomnosť katalyzátorov.

Veľká časť chémie sa venuje syntéze a opisu produktov chemických reakcií a takisto detekcii a odstráneniu nežiadaných produktov reakcií. V niektorých reakciách totižto môže vznikať viac než jeden produkt, ale nie všetky tieto produkty môžu byť žiadané, takže výslednú zmes je nutné oddeliť. Syntetickú chémiu teda možno rozdeliť na dve skupiny: prvá skúma spôsoby prípravy rôznych látok a nové metódy ich prípravy a druhá sa zaoberá úpravou týchto metód, aby boli bezpečnejšie, environmentálne udržateľné, efektívnejšie a aby bolo možné robiť ich vo veľkej škále.[4]

Biochémia upraviť

 
Premena laktózy na galaktózu a glukózu je katalyzovaná laktázou.

V rámci biochémie pôsobia enzýmy ako biologické katalyzátory, ktoré premieňajú substráty na produkty.[5][6] Napríklad enzým laktáza premieňa laktózu (substrát) na galaktózu a glukózu (produkty).

Niektoré enzýmy premieňajú jeden substrát na niekoľko rôznych produktov v rámci niekoľkých rôznych chemických reakcií. V takýchto prípadoch prebiehajú reakcie cez vyokoenergetický tranzitný stav, z ktorého môže vznikať niekoľko rôznych produktov.[7] Príkladom takéhoto enzýmu je γ-humulénsyntáza, ktorá premieňa farnezyldifosfát buď na γ-humulén, longifolén, alebo α-longipinén.

Niektoré enzýmy sú inhibované produktmi, ktoré tvoria. Tieto produkty sa viažu na enzým a znižujú jeho aktivitu.[8] Je to spôsob negatívnej spätnej väzby, ktorá sa uplatňuje pri regulácii metabolizmu a riadi metabolické dráhy.[9] Inhibícia produktmi je dôležitá v biotechnológii, pretože zabránenie tomuto efektu môže viesť k zvýšeniu produkcie produktu.[10]

Referencie upraviť

  1. produkt reakcie. In: Chemický náučný slovník. 1. vyd. Zväzok 1 Fyzikálna chémia. Bratislava : Alfa, 1983. 416 s. (Edícia encyklopedických slovníkov.) S. 283.
  2. a b produkt. In: BÍNA, Jaroslav. Malá encyklopédia chémie. Bratislava : Obzor, 1981. S. 563.
  3. MCNAUGHT, A. D.; WILKINSON, A.. [chemical reaction equation] Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the "Gold Book"). [s.l.] : Blackwell Scientific Publications, Oxford, 2006. ISBN 978-0-9678550-9-7. DOI:10.1351/goldbook
  4. DRUG DEVELOPMENT [online]. Chemical and Engineering News, [cit. 2014-09-13]. Dostupné online.
  5. The origins of enzyme kinetics.. FEBS Letters, 2 September 2013, s. 2725–30. DOI10.1016/j.febslet.2013.06.009. PMID 23791665.
  6. enzýmy. In: BÍNA, Jaroslav. Malá encyklopédia chémie. Bratislava : Obzor, 1981. S. 230.
  7. Designed divergent evolution of enzyme function.. Nature, 20 April 2006, s. 1078–82. DOI10.1038/nature04607. PMID 16495946.
  8. Advances in Enzymology and Related Areas of Molecular Biology. [s.l.] : [s.n.], 1963. ISBN 978-0-470-12270-9. DOI:10.1002/9780470122709.ch4 The prevalence and significance of the product inhibition of enzymes, s. 167–274.
  9. Regulation of pyruvate dehydrogenase by insulin action. Prog. Clin. Biol. Res., 1979, s. 707–19. PMID 231784.
  10. Integrated bioprocesses. Curr. Opin. Microbiol., 2005, s. 294–300. DOI10.1016/j.mib.2005.01.002. PMID 15939352.

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Product (chemistry) na anglickej Wikipédii.