Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Profesionál pozri Profesionál (rozlišovacia stránka).

Profesionál je odborník na určitú oblasť vedenia alebo ľudskej činnosti. Pod pojmom profesionál v (určitom) danom odbore možno rozumieť tiež človeka, ktorý sa danou činnosťou živí, tvorí hlavnú náplň jeho zamestnania, alebo inak, človek ktorý za danú činnosť poberá honorár a je pre svoju činnosť kvalifikovaný (odborným vzdelaním, praxou, skúsenosťami a pod.).

Opakom profesionála je amatér.

V slovenčine majú výrazy profesionál resp. amatér aj vyzdvihujúci resp. ponižujúci až hanlivý význam. Profesionál je človek ktorý sa vyzná, svoju prácu dobre ovláda (aj keď sa ňou neživí) a amatér je človek, ktorý danú činnosť zjavne neovláda (tvári sa že ju ovláda).

Iné projekty upraviť

  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Profesionál
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Profesionál