Program

rozlišovacia stránka

Program môže byť:

 • postup, sled, náplň, plán vykonávania určitej činnosti (napr. rokovania, nejakej akcie)
 • súhrn zásad
 • stanovený cieľ, plán
 • brožúra s poradím jednotlivých čísel nejakého vystúpenia alebo schôdzky, obyčajne aj s menami účinkujúcich
 • v informatike: úplný zoznam príkazov alebo inštrukcií na riešenie úlohy na počítači, pozri program (počítačový)
 • v TV a rozhlase:
 • v umení:
  • vopred stanovené poradie vystúpení nejakej zábavnej či kultúrnej akcie alebo dejstiev hry
  • nadradený úmysel sledovaný určitou formou umenia
  • repertoár umeleckej inštitúcie
 • v politike:
 • v ekonomike:
  • výrobný plán vychádzajúci z istej suroviny
  • v projektovom manažérstve: skupina projektov s rovnakým obsahovým zameraním, pozri program (projekty)
  • názov spoločnosti, pozri Program® spol. s r. o.
 • v školstve:
 • v kozmonautike: skrátene kozmický program
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.