Progress (šach)

Progress v šachu je dodatkovým kritériom, keď sa turnaj hrá švajčiarskym systémom. Je to súčet súčtov bodov hráča po jednotlivých kolách. Ak nerozhodli kritériá s vyššou prioritou, lepšie sa umiestni hráč s väčším progresom. Majme dvoch hráčov, ktorí hrali takto:

Prvý stĺpec výsledok v danom kole, druhý súčet bodov, tretí progress.

1. 1| 1| 1|| 0| 0| 0
2. 1| 2| 3|| 1| 1| 1
3. 1| 3| 6|| 1| 2| 3
4. 1| 4| 10|| 1| 3| 6
5. 0| 4| 14|| 1| 4| 10

Súčet bodov majú rovnaký, ak majú aj rovnaký Bucholz, lepšie sa umiestni prvý hráč, pretože má výsledný progress 14, kým druhý hráč má progress 10.