Projekt, revue slovenskej architektúry

Projekt, revue slovenskej architektúry је časopis, ktorý vznikol v roku 1958 so zámerom poskytovať informácie o dianí v slovenskej architektúre.

Koncepcia časopisu sa opierala o príspevky jednotlivých projekčných ústavov na regionálnej úrovni, čo malo priblížiť stav v slovenskej architektúre v objektívnejšom svetle, ako keby bol redigovaný z bratislavskej centrály. Zároveň bol vytvorený cyklický systém, podľa ktorého za každé číslo zodpovedal iný projekčný ústav.

Časopis od svojho založenia vychádza pravidelne s periodicitou 6 čísel ročne, pod patronátom Spolku architektov Slovenska. V súčasnosti, okrem mapovania najnovšieho diania v slovenskej a svetovej architektúre, prispieva aj k hlbšiemu historickému poznaniu architektúry a teórie architektúry.

Okrem klasickej tlačenej verzie vychádza od roku 2004 aj v internetovej podobe na stránkach archinet.sk

Súčasné zloženie redakcie:

Šéfredaktor : Peter Mikloš
Redaktorka : Zoja Droppová
Tajomník redakcie : Peter Gula

Edičná rada:

Ján Bahna, Dana Bořutová, Martin Drahovský,
Karel Doležel, Ivan Gürtler, Martin Kohlbauer,
Adolph Stiller, Štefan Šlachta, Imro Vaško