Projektový manažér

Projektový manažér (angl. project manager) je odborník v oblasti projektového manažmentu. Projektoví manažéri môžu mať zodpovednosť za plánovanie, realizáciu a ukončenie každého projektu. Projekty sa obvykle týkajú stavebníctva, architektúry, počítačových sietí, telekomunikácií alebo vývoja softvéru.

Témy projektového manažéra upraviť

Projektové riadenie upraviť

Manažér sa často zúčastňuje aktivít, ktoré produkujú konečný výsledok a tým sa snaží zachovať pokrok, vzájomné interakcie a úlohy jednotlivých strán tak, že znižuje riziko celkového zlyhania, maximalizuje výhody a obmedzuje náklady.

Produkty a služby upraviť

Projektový manažér dohliada na produkciu každého typu výrobku alebo služieb ako sú: lieky, pozemné stavby, dopravné prostriedky, elektronika, počítačový softvér a finančné služby.

Projektové tímy upraviť

Pri nábore a budovaní efektívneho tímu, musí brať správca do úvahy nielen technické zručnosti každého človeka, ale tiež kľúčové úlohy a chémiu medzi pracovníkmi.