Prométium

chemický prvok s protónovým číslom 61

Prométium (promethium) je chemický prvok v periodickej tabuľke, ktorý má symbol Pm a protónové číslo 61. Prométium má 1 semi-stabilný izotop (145), je to slabý beta emitor, neemituje gama lúče, ale beta častice narážajúce na prvky s vysokými atómovými číslami môžu generovať röntgenové lúče.

Prométium
(promethium)
neodým ← prométium → samárium

 
Pm

Np
61
Periodická tabuľka
6. perióda, 3. skupina, blok f
lantanoidy, kovy vz. zemín, kovy
Vzhľad
šedý kov
Atómové vlastnosti
Atómová hmotnosť (145) g·mol−1
Elektrónová konfigurácia [Xe] 4f5 6s2
Atómový polomer 183 pm
Kovalentný polomer 199 pm
Iónový polomer
pre: Pm3+
111 pm
Chemické vlastnosti
Elektronegativita 1,13 (podľa Paulinga)
Ionizačná energia(e) 1: 540 kJ.mol−1
2: 1 050 kJ.mol−1
3: 2 150 kJ.mol−1
Oxidačné číslo(a) III
Fyzikálne vlastnosti (za norm. podmienok)
Skupenstvo pevné
Hustota 7,26 kg·dm−3
Teplota topenia 1 315 K (1 041,85 °C)
Teplota varu 3 273 K (2 999,85 °C)
Sk. teplo topenia 7,13 kJ·mol−1
Sk. teplo varu 289 kJ·mol−1
Iné
Kryštálová sústava hexagonálna
Magnetizmus paramagnetický
Elektrický odpor 0,75 nΩ·m
Tep. vodivosť 17,9 W·m−1·K−1
Tep. rozťažnosť 11 µm·m−1·K−1
Youngov modul 46 GPa
Pružnosť v šmyku 18 GPa
Objemová pružnosť 33 GPa
Poissonovo č. 0,28
Reg. číslo CAS 7440-12-2
Izotop(y) (vybrané)
Izotop Výskyt t1/2 Rr Er (MeV) Pr
 145Pm synt. 17,7 r. ε 0,163 145Nd
 146Pm synt. 5,53 r. ε 1,472 146Nd
 146Pm synt. 5,53 r. β- 1,542 146Sm
 147Pm stopy 2,6232 r. β- 0,224 147Sm
 Commons ponúka multimediálny obsah na tému prométium.

Výstrahy

upraviť

S prvkom prométium treba zaobchádzať veľmi opatrne, lebo má vysokú rádioaktivitu. Obzvlášť, prométium môže emitovať röntgenové žiarenie počas svojho beta rozpadu.

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému prométium