Prostredník (prst)

Prostredník

Prostredník je prst na ľudskej ruke, nachádza sa medzi ukazovákom a prsteníkom. Zdvihnutým prostredníkom sa robia vulgárne gestá.