Protónové číslo

počet protónov v jadre atómu chemického prvku

Protónové číslo alebo staršie atómové číslo[1] je poradové číslo chemického prvkuperiodickej tabuľke, ktoré vyjadruje počet protónov (t. j. množstvo kladných nábojov) v jadre atómu. Súčasne sa rovná počtu elektrónov v obale neutrálneho atómu. Protónové číslo je označované písmenom Z.[2]

Z – protónové číslo

Protónové číslo sa zapisuje vľavo dole pred značku prvku, napríklad 92U (urán s 92 protónmi).

Pôvodne protónové číslo označovalo hlavne polohu prvku v periodickej tabuľke. Ak by sa tabuľka zoradila podľa atómovej hmotnosti prvkov, niektoré prvky by sa dostali na zlé miesto (napríklad jódtelúr by v tejto tabuľke mali prehodené miesta). Čísla, ktoré udávajú poradie zodpovedajúce chemickým vlastnostiam, sú práve protónové čísla.

V roku 1913 Henry Moseley objavil závislosť umiestnenia prvku v periodickej tabuľke na jeho röntgenovo-difrakčnom spektre. Neskôr sa zistilo, že atómové číslo závisí na elektrickom náboji jadra (počte protónov). A práve tento náboj určuje chemické vlastnosti prvkov.

S atómovým číslom súvisí nukleónové číslo, ktoré udáva celkový počet protónov a neutrónov v atómovom jadre. Nukleónové číslo určuje konktrétny izotop.

Referencie

upraviť
  1. atómové číslo. In: Malá encyklopédia chémie. 2. preprac. a dopln. vyd. Bratislava : Obzor, 1980. 816 s. (Malé encyklopédie vydavateľstva Obzor.) S. 124.
  2. protonové číslo. In: Malá encyklopédia chémie. 2. preprac. a dopln. vyd. Bratislava : Obzor, 1980. 816 s. (Malé encyklopédie vydavateľstva Obzor.) S. 565-566.

Pozri aj

upraviť